Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Реформа координација политика у Влади Републике Србије – трећа фаза

05 / 02 / 2018

„Реформа координација политика у Влади Републике Србије – трећа фаза“ је пројекат вредан  1,86 милиона евра који финансира Европска унија и спроводи конзорцијум који предводи ГИЗ

Пројекат је отпочео 30. септембра 2013. године и траје 24 месеца.

Како би се преговори успешно завршили и Србији било омогућено да благовремено добије улогу пуноправне државе чланице Европске уније, од велике је важности да постоји модернизован „Центар Владе“ који ефикасно функционише. Као наставак претходних иницијатива финансираних од стране других донатора, ЕУ је одлучила да пружи подршку Србији у овој области.

Циљ пројекта је да се унапреде процеси и резултати јавних политика и прописа, како на централном, тако и на локалном нивоу, у контексту приступања Европској унији. Сврха пројекта је да оснажи структуру и процесе за креирање јавних политика у Влади Републике Србије како би оне биле стратешки оријентисане, усредсређене на резултате, флексибилне, иновативне и повезане са стратешким/буџетским оквиром, а како би се обезбедила адекватна координација из „Центра Владе“. Пројекат се, стога, фокусира на следеће:

  • модернизован Центар Владе, који извршава кључне функције и има снажније оперативне везе између тела која га чине;
  • унапређене процедуре и методологије за планирање, развој (формулисање), координацију и праћење јавних политика, повезане са буџетским процесом;
  • оснажени капацитети министарстава за развој, као и за праћење примене јавних политика и прописа;
  • побољшани капацитети и улога заинтересованих страна у пружању доприноса процесу креирања јавних политика (нарочито локалних самоуправа и цивилног друштва) .

Пројектни тим чине два кључна експерта, административни менаџер, као и бројни експерти у специфичним областима.

Испуњени циљеви пројекта воде ка промени начина доношења одлука у оквиру Владе. Све активности пројекта се спроводе у блиској сарадњи не само са главним корисником (Секретаријатом за јавне политике), већ и са  другим корисницима пројекта, као што су Кабинет председника Владе, Министарство финансија, Генерални секретаријат, Канцеларија за европске интеграције, али и са ширим кругом заинтересованих страна.