Razmena iskustava Srbije i Moldavije

05 / 11 / 2018

Tokom studijske posete delegacije Republike Srbije, predstavnici Republičkog sekretarijata za javne politike, Ministarstva unutršnjih poslova, Ministarstva privrede, Ministarstva zaštite životne sredine, Ministarstva finansija i Kancelarije za informacijone tehnologije i elektronsku upravu imali su priliku da se upoznaju sa celokupnom reformom javne uprave Republike Moldavije, sa posebnim osvrtom na nedavno formirani automatizovani informacioni sistem za upravljanje i izdavanje dozvola kao i multifunkcionalni centar za pružanje javnih usluga.

Predstavnici delegacije Republike Srbije su pored brojnih primera dobre prakse u okviru eminentnih državnih institucija imali priliku da se susretnu sa generalnim sekretarom Valde Republike Moldavije gđom Lilijom Palom. Gospođa Pala je govorila o prioritetnim ciljevima izvršnog odbora gde je izdvojila unapređenje poslovnog okruženja, podsticanje investicija i podršku konkurentnosti domaćih preduzeća. Naglasila je da je u okviru reforme javne uprave prepolovljen broj ministarstava i broj procedura.Ispred delegacije Republike Srbije v.d. zamenika direktora Republičkog sekretarijata za javne politike gđa Sanja Mešanović govorila je o dosada realizovanim aktivnostima na projektu e-PAPIR, prioritetima rada Vlade i reformi javne uprave u celosti, sa posebnim osvrtom na nedavno donet Zakon o planskom sistemu.

Tokom razgovora razmenjena su mišljenja o brojnim temama od zajedničkog interesa, kao što je nastavak reforme javne uprave, proces donošenja i usklađivanja javnih politika, kao i inovativnim rešenjima za strateško planiranje. Zaključeno je da su razmene iskustava i upoznavanje sa primerima dobrih praksi jedinstvene prilike za uspostavljanje pratnerstva i produbljivanje buduće saradnje.
Delegacija Republike Srbije boravila je u Republici Moldaviji od 22. do 24. oktobra 2018. tokom koje je imala priliku da se upozna sa radom, dostignućima i budućim planovima institucija koje su uključene u reformu javne uprave i iplementaciju jedinstvenog upravnog mesta za izdavanje dozvola. Studijska poseta je realzovana uz podršku Svetske banke koja jedan od partnera na realizaciji projekta e-PAPIR.