Projekat PERFORM „Odlučivanje zasnovano na podacima i činjenicama“

06 / 02 / 2018

Sprovođenje projekta PERFORM je započeto u oktobru 2015. godine, zahvaljujući finansijskoj i tehničkoj podršci Švajcarske agencije za razvoj i saradnju (SDC), koji sprovodi Helvetas Swiss Intercooperation i Univerzitet u Friburgu.

Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva je uzeo učešće u sprovođenju jednog od četiri pilot projekta, što je omogućilo sprovođenje četiri, a ne tri pilot projekta koliko je to bilo planirano. Osnovni cilj Projekta je unapređenje uslova za potpunu primenu principa „odlučivanja zasnovanog na podacima i činjenicama“ (evidence-based policy making).

Republički sekretarijat za javne politike, kao nadležni organ za obezbeđenje kvaliteta javnih politika i propisa, prepoznao je potrebu unapređenja procesa donošenja odluka, odnosno propisa i javnih politika. Upravo je to i razlog za sprovođenje projekta PERFORM, budući da je jedan od najbitnih principa, koji doprinosi kvalitetu kreiranja i sprovođenja javnih politika, princip „odlučivanja zasnovanog na podacima i činjenicama“. Primena ovog principa podrazumeva povezivanje naučne zajednice i donosilaca odluka, u vidu uključivanja naučne zajednice u proces kreiranja javnih politika. Konkretno, učešće istarživačkih organizacija se ogleda u izradi analiza i studija koje treba da pruže uvid u stanje oblasti koja je predmet uređenja određene javne politike, ključne probleme i pruže odgovarajuće preporuke za dalje postupanje.

U cilju unapređenja kvaliteta javnih politika i propisa, Projekat  je obezbedio finansijsku podršku za sprovođenje četiri pilot projekta koji predstavljaju četiri paralelna procesa saradnje između:

1. Ministarstva privrede i Ekonosmkog fakulteta, Univerziteta u Beogradu, radi sprovođenja istraživanja na temu „Nivo korporativnog upravljanja u javnim preduzećima čiji je osnivač Republika Srbija“;

2. Ministarstva omladine i sporta i Ekonomskog institut, radi sprovođenja istraživanja na temu „Analiza regulatornog okvira preduzetništva tri najperspektivnije delatnosti, sa predlogom pojednostavljenja poslovanja za mlade preduzetnike“;

3. Komisija za zaštitu konkurencije i Instituta ekonomskih nauka Beograd, radi sprovođenja istraživanja na temu: „ Analiza tržišta postprodajnih usluga“;

4. Ministarstva kulture i informisanja i Akademije umetnosti, radi sprovođenja istraživanja na temu „Analiza opganizacije i kapaciteta zavoda za zaštitu spomenika kulture u Republici Srbiji“.

Celokupan proces sprovođenja pilot projekata je činilo nekoliko ključnih faza: raspisivanje javnog poziva za donosioce odluka da nominuju teme za sprovođenje istraživanja i izradu studije , rangiranje i selekcija tema na osnovu utvrđenih kriterijuma, raspisivanje javnog poziva za akreditovane istraživačke organizacije da apliciraju za sprovođenje istraživanja i izradu studije na jednu od tri prvorangirane teme  i naknadno за тему Министарства културе и информисања; рангирање и селекција пријава за три прворангирана наручиоца истраживања , потом и за Министарство културе и информисања. Потом је уследио процес спровођења истраживања и остваривање сарадње између наручилаца истраживања и истраживача. Као резултат успешно окончаних истраживања и израђених студија, на обострано задовољство наручилаца и испоручилаца истраживања, одржане су презентације све четири студије (хиперлинковати са вешћу о одржаним презентацијама), које ће у следећој етапи бити искоришћене за потребе креирања и спровођења јавних политика и прописа.