Programi podrške inovativnim privrednicima

06 / 02 / 2018

Fond za inovacionu delatnost je na svečanom skupu u Naučno-tehnološkom parku objavio nastavak dva programa podrške domaćim inovativnim kompanijama – Program ranog razvoja i Program sufinansiranja inovacija.

Programi su namenjeni razvoju inovativnih tehnologija, proizvoda i usluga sa tržišnom primenom i velikim potencijalom za komercijalizaciju. Sredstva su obezbeđena iz budžeta Republike Srbije sa razdela Ministarstva prosvete nauke i  tehnološkog razvoja, kroz Projekat za unapređenje konkurentnosti i zapošljavanja , koji Srbija sprovodi u saradnji sa Svetskom bankom. Za 2017. godinu izdvojeno je ukupno 2,7 miliona eura.

U okviru Programa ranog razvoja obezbeđena su bespovratna sredstva do 80 000 eura po projektu,  sa namerom da  se podrži opstanak kompanija tokom kritične faze istraživanja i razvoja, i omogući srpskim privrednicima da razviju efektivne poslovne kapacitete pomoću kojih će svoje inovacije plasirati na tržište.

U okviru Programa sufinansiranja inovacija  dodeljuju se bespovratna sredstva u iznosu do 300 000 eura po projektu, kompanijama kojima su potrebna znatna finansijska sredstva za realizaciju razvojnog ciklusa tehnoloških inovacija i pokrivanje visokih troškova za prenos istraživanja u komercijalno održiv proizvod.

Kompanije mogu prijaviti projekat iz bilo koje oblasti nauke i tehnologije i iz bilo kog industrijskog sektora. Rok za podnošenje prijava traje od 1.juna do 1.septembra 2017.godine.

Skup je otvorio Mladen Šarčević, ministar prosvete nauke i tehnološkog razvoja, a pristunima se pored predstavnika Svetske banke, Naučno-tehnološkog parka i Fonda za inovacionu delatnost, obratila i dr Jasna Atanasijević, v.d. direktorke Republičkog sekretarijata za javne politike. Ona je istakla da projekat “Unapređenje konkurentnosti i zapošljavanja” podržava inovaciono preduzetništvo time što podržava aktivnosti Fonda za inovacionu delatnost, ali i time što pruža podršku stvaranju boljeg i kvalitetnijeg inovacionog ekosistema. Uloga Republičkog sekretarijata za javne politike na ovom projektu je da koordinara sve aktere u cilju jačanja konkurentnosti. S tim u vezi, Republički sekretarijat za javne politike vrši koordinaciju svih učesnika u projektu, poput Ministarstva privrede, Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Nacionalne službe za zapošljavanje, Razvojne agencije Srbije i Inovacionog fonda. U cilju jačanja konkurentnosti srpske privrede  značajnu ulogu imaju inovacije koje treba da se plasiraju na tržištu, odnosno povezivanje nauke i privrede.