Prezentovanje studija 4 pilot projekata, u okviru PERFORM projekta

06 / 02 / 2018

Republički sekretarijat za javne politike i Helvetas su u sprovođenju projekta  PERFORM tokom oktobra meseca ušli u završnu fazu implementacije projekta, prezentovanjem sprovedenih istraživanja i izrađenih studija za četiri pilot projekta.

Dana 4. oktobra 2016. godine u prostorijama Komisije za zaštitu konkurencije održan je sastanak i završna prezentacija studije „Istraživanje tržišta postprodajnih usluga (Aftermarkets)”. Prezentaciju studije su održali predstavnici istraživačkog tima Instituta ekonomskih nauka, angažovani na sprovođenju istraživanja i izradi pomenute studije.

Zatim, 6. oktobra je istraživački tim Ekonomskog fakulteta, Univerziteta u Beogradu održao je prezentaciju povodom sprovođenja istraživanja na temu „Nivo korporativnog upravljanja u preduzećima čiji je osnivač Republika Srbija“. Pomenuta studija je bila naručena od strane Ministarstva privrede. Prezentacija studije je održana na Ekonomskom fakultetu u prisustvu svih učesnika projekta. Tom prilikom su predstavljeni nalazi istraživanja, kao i ključne preporuke za unapređenje nivoa korporativnog upravljanja u javnim preduzećima, koje će služiti Ministarstvu privrede za dalje kreiranje i sprovođenje dokumenata javnih politika i propisa u oblasti.

Predstavnici istraživačkog tima Akademije umetnosti su 19.10.2016. godine prezentovali nalaze studije „Analiza organizacije i kapaciteta zavoda za zaštitu spomenika kulture u Srbiji“, u prostorijama Ministarstva kulture i informisanja, Ministarstva koje je i bilo naručilac istraživanja. Nalazi istraživanja su pokazali da je stanje u kojem se zavodi Srbije nalaze izuzetno teško, a kao glavni problem je istaknut postojeći sistem finansiranja, sa preporukom da se reformiše povratkom na centralizovani sistem. Događaju su prisustvovali i predstavnici ministarstva koji se bave zaštitom muzeja i arhiva, kao srodnih oblasti kulture, a koji bi takođe imali izuzetne koristi od sprovođenja sličnih istraživanja i analiza.

Studija “Analiza regulatornog okvira preduzetništva tri najperspektivnije delatnosti, sa predlogom pojednostavljenja poslovanja za mlade preduzetnike”, koja je izrađena za potrebe Ministarstva omladine i sporta je održana u petak, 21. oktobra 2016. godine, sa početkom u 14 časova, u Biblioteci „Nikola Pašić” Tom prilikom su prezentovane identifikovane barijere u oblasti preduzetništva uopšte, kao i prepreke koje su specifične za poslovanje u predmetnim oblastima istraživanja. Predstavljen je niz preporuka, a pojedine su istaknute kao ključne, sa efektima širokog spektra delovanja.

U narednom periodu Republički sekretarijat za javne politike će, na osnovu rezultata sprovođenja Projekta, utvrditi preporuke za dalje unapređenje sistema odlučivanja zasnovanog na podacima i činjenicima.