Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Презентовање студија 4 пилот пројеката, у оквиру PERFORM пројекта

06 / 02 / 2018

Републички секретаријат за јавне политике и Helvetas су у спровођењу пројекта  PERFORM током октобра месеца ушли у завршну фазу имплементације пројекта, презентовањем спроведених истраживања и израђених студија за четири пилот пројекта.

Дана 4. октобра 2016. године у просторијама Комисије за заштиту конкуренције одржан је састанак и завршна презентација студије „Истраживањe тржишта постпродајних услуга (Aftermarkets)”. Презентацију студије су одржали представници истраживачког тима Института економских наука, ангажовани на спровођењу истраживања и изради поменуте студије.

Затим, 6. октобра је истраживачки тим Економског факултета, Универзитета у Београду одржао је презентацију поводом спровођења истраживања на тему „Ниво корпоративног управљања у предузећима чији је оснивач Република Србија“. Поменута студија је била наручена од стране Министарства привреде. Презентација студије је одржана на Економском факултету у присуству свих учесника пројекта. Том приликом су представљени налази истраживања, као и кључне препоруке за унапређење нивоа корпоративног управљања у јавним предузећима, које ће служити Министарству привреде за даље креирање и спровођење докумената јавних политика и прописа у области.

Представници истраживачког тима Академије уметности су 19.10.2016. године презентовали налазе студије „Анализа организације и капацитета завода за заштиту споменика културе у Србији“, у просторијама Министарства културе и информисања, Министарства које је и било наручилац истраживања. Налази истраживања су показали да је стање у којем се заводи Србије налазе изузетно тешко, а као главни проблем је истакнут постојећи систем финансирања, са препоруком да се реформише повратком на централизовани систем. Догађају су присуствовали и представници министарства који се баве заштитом музеја и архива, као сродних области културе, а који би такође имали изузетне користи од спровођења сличних истраживања и анализа.

Студија “Анализа регулаторног оквира предузетништва три најперспективније делатности, са предлогом поједностављења пословања за младе предузетнике”, која је израђена за потребе Министарства омладине и спорта је одржана у петак, 21. октобра 2016. године, са почетком у 14 часова, у Библиотеци „Никола Пашић” Том приликом су презентоване идентификоване баријере у области предузетништва уопште, као и препреке које су специфичне за пословање у предметним областима истраживања. Представљен је низ препорука, а поједине су истакнуте као кључне, са ефектима широког спектра деловања.

У наредном периоду Републички секретаријат за јавне политике ће, на основу резултата спровођења Пројекта, утврдити препоруке за даље унапређење система одлучивања заснованог на подацима и чињеницима.