Prezentacije izabranih lanaca vrednosti

06 / 02 / 2018

Na tri uzastopno održana sastanka zainteresovanih strana tokom septembra (resorna ministarstva za privredu, poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu, trgovinu, turizam i telekomunikacije, prosvetu, nauku i tehnološki razvoj, Republički sekretarijat za javne politike – RSJP, Privredna komora Srbije – PKS, Razvojna agencija Srbije – RAS, Ekonomski institut i konsultanti sa ostalih komponenata Projekta), razmatrani su rezultati istraživanja Centra za ekonomske studije CEVES, angažovanog za izradu lanaca vrednosti za izabrane sektore.

Sveobuhvatne analize i konzistentno predstavljeni rezultati, prezentovani su za: prehrambenu  industriju (primer lanca vrednosti maline), drvnu i industriju nameštaja (primer sektora za nameštaj od drveta); industriju gume i plastike i industriju mašina i opreme.

U diskusiji povodom predstavljenih rezultata CEVES-ove ekspertize učestvovali su svi predstavnici zainteresovanih strana. Iznete su korisne sugestije i mišljenja (posebno preporuka da su u proces odlučivanja o daljim aktivnostima za sprovođenje strateški određenih ciljeva obavezno uključe i svi relevantni resori – poljoprivreda, trgovina, turizam i telekomunikacije, RAS), komentari o načinima za unapređenje i proširenje analitičke osnove i ekspertske ocene o pojedinim nalazima.

Naročita važnost svih diskutovanih tema jeste u tome što prezentovani lanci vrednosti predstavljaju inicijalni input za izradu akcionih planova za sprovođenje sektorskih politika u Srbiji, a u kontekstu šire izrade industrijske politike zemlje za pregovaračko poglavlje 20 u procesu pridruživanja EU.

Konsultant Maksima, angažovan za izradu akcionih planova za sprovođenje sektorskih politika će, na osnovu rezultata CEVES- ovih analiza i preporuka, kao i svih usvojenih stavova iz diskusija, ubrzo prezentovati predloge akcionih planova, odnosno predložiti mere i mehanizme za dostizanje određenih ciljeva u izabranim sektorima. Svi ti sektorski planovi biće diskutovani u istom sastavu reprezenata zainteresovanih strana.