Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Презентације изабраних ланаца вредности

06 / 02 / 2018

На три узастопно одржана састанка заинтересованих страна током септембра (ресорна министарства за привреду, пољопривреду, шумарство и водопривреду, трговину, туризам и телекомуникације, просвету, науку и технолошки развој, Републички секретаријат за јавне политике – РСЈП, Привредна комора Србије – ПКС, Развојна агенција Србије – РАС, Економски институт и консултанти са осталих компонената Пројекта), разматрани су резултати истраживања Центра за економске студије ЦЕВЕС, ангажованог за израду ланаца вредности за изабране секторе.

Свеобухватне анализе и конзистентно представљени резултати, презентовани су за: прехрамбену  индустрију (пример ланца вредности малине), дрвну и индустрију намештаја (пример сектора за намештај од дрвета); индустрију гуме и пластике и индустрију машина и опреме.У дискусији поводом представљених резултата ЦЕВЕС-ове експертизе учествовали су сви представници заинтересованих страна. Изнете су корисне сугестије и мишљења (посебно препорука да су у процес одлучивања о даљим активностима за спровођење стратешки одређених циљева обавезно укључе и сви релевантни ресори – пољопривреда, трговина, туризам и телекомуникације, РАС), коментари о начинима за унапређење и проширење аналитичке основе и експертске оцене о појединим налазима.

Нарочита важност свих дискутованих тема јесте у томе што презентовани ланци вредности представљају иницијални инпут за израду акционих планова за спровођење секторских политика у Србији, а у контексту шире израде индустријске политике земље за преговарачко поглавље 20 у процесу придруживања ЕУ.

Консултант Максима, ангажован за израду акционих планова за спровођење секторских политика ће, на основу резултата ЦЕВЕС- ових анализа и препорука, као и свих усвојених ставова из дискусија, убрзо презентовати предлоге акционих планова, односно предложити мере и механизме за достизање одређених циљева у изабраним секторима. Сви ти секторски планови биће дискутовани у истом саставу репрезената заинтересованих страна.