Preliminarna lista prioritetnih strukturnih reformi

06 / 02 / 2018

Republika Srbija, kao država kandidat za prijem u članstvo EU, u pretpristupnom periodu izrađuje dokument pod nazivom Program ekonomskih reformi („Economic Reform Programme“ – ERP).

Srbija već poseduje iskustvo u izradi ovog strateškog dokumenta, jer je u toku treći ciklus izrade ERP-a za period 2017–2019.

U ERP-u su izloženi srednjoročni okvir makroekonomske i fiskalne politike, kao i prioritetne strukturne reforme (organizovane u devet ključnih oblasti u skladu sa smernicama Evropske komisije) koje unapređenje konkurentnosti i dugoročni rast.

Preliminarna lista od 15 strukturnih reformi, stavljena je kao predmet javne rasprave  na uvid javnosti od 18. oktobra do 1. novembra 2016. godine, na internet stranici Ministarstva finansija.

http://www.mfin.gov.rs/UserFiles/File/strategije/ERP%20-%20Preliminarna%20lista%20PSR%20sa%20pregledom%20preporuka.pdf