Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Прелиминарна листа приоритетних структурних реформи

06 / 02 / 2018

Република Србија, као држава кандидат за пријем у чланство ЕУ, у претприступном периоду израђује документ под називом Програм економских реформи („Economic Reform Programme“ – ЕРП).

Србија већ поседује искуство у изради овог стратешког документа, јер је у току трећи циклус израде ЕРП-a за период 2017–2019.

У ЕРП-у су изложени средњорочни оквир макроекономске и фискалне политике, као и приоритетне структурне реформе (организованe у девет кључних области у складу са смерницама Европске комисије) које унапређење конкурентности и дугорочни раст.

Прелиминарна листа од 15 структурних реформи, стављена је као предмет јавне расправе  на увид јавности од 18. октобра до 1. новембра 2016. године, на интернет страници Министарства финансија.

http://www.mfin.gov.rs/UserFiles/File/strategije/ERP%20-%20Preliminarna%20lista%20PSR%20sa%20pregledom%20preporuka.pdf