Predstavnici Srbije na konferenciji OECD-a u Parizu

06 / 02 / 2018

Delegacija Republike Srbije učestvovala je 25. i 26. februara 2016. godine na konferenciji “Konkurentnost za ekonomski rast Jugoistočne Evrope“ pod okriljen Organizacije za ekonomsku saradnju i razvoj (OECD) u Parizu.

Šef delegacije Milovan Filimonović, državni sekretar u Ministarstvu finansija, predstavio je prvog dana konferencije dosadašnju saradnju Srbije i OECD-a. Srbija već učestvuje u radu komiteta i direktorata OECD-a u oblasti poljoprivrede, šumarstva, obrazovanja, trgovine, malih i srednjih preduzeća i u drugim oblastima. Ciljana podrška Srbiji sprovodi se i u okviru zajedničnog programa Evropske Komisije i OECD-a „SIGMA“ u oblasti reforme javne administracije kao i kroz regionalni program OECD-a za Jugoistočnu Evropu koji pokriva teme kao što su trgovina, nauka i inovacije, sektorske i industrijske politike i druge oblasti.

Filimonović je naglasio da bi Srbija imala dodatne koristi od učešća u radu komiteta za investicije OECD-a i u analizama Srbije od strane OECD-a u oblasti investicija i inovacija. Predstavnici OECD-a su podržali predloge delegacije Republike Srbije i iskazali spremnost za intenzivniju saradnju sa Srbijom, najpre kroz identifikaciju prioritetnih oblasti za saradnju u toku 2016. godine.

Drugog dana konferencije, Jasna Atanasijević, direktorka Republičkog sekretarijata za javne politike, učestvovala je u panelu na temu horizontalnih politika sa ciljem unapređenja konkurentnosti. Ona je predstavila učesnicima mere koje sprovodi Republika Srbija a koje su u velikoj meri sastavni deo Programa ekonomskih reformi, koji se usvaja na godišnjem nivou u okviru procesa pristupanja Evropskoj Uniji.

Tokom konferencije predstavljena je i najnovija publikacija OECD-a „Konkurentnost u Jugoistočnoj evropi: okvir za javne politike“. Ova publikacija analizira ekonomije u regionu u 16 različitih sektora, vrši poređenje između ekonomija i sadrži važne preporuke za donosioce javnih politika u Jugoistočnoj Evropi.

Više informacija o konferenciji možete pročitati na: http://www.oecd.org/investmentcompact/competitiveness-growth-see-conference.htm

Publikaciju „Konkurentnost u Jugoistočnoj Evropi: okvir za javne politike“ možete preuzeti na:

http://www.oecd-ilibrary.org/development/competitiveness-in-south-east-europe_9789264250529-en