Predstavnici Republičkog sekretarijata za javne politike održali obuke u sklopu programa obuka za rukovodioce

06 / 02 / 2018

Republički sekretarijat za javne politike (RSJP) u saradnji sa Službom za upravljanje kadrovima, GIZ-om i Hans-Zajdel fondacijom sprovodi Program obuka za rukovodioce, koji će se realizovati putem obaveznih i izbornih modula i dodatnih programskih aktivnosti a trajaće od 13. aprila do 26. maja 2016. godine.

Kroz ovaj program rukovodioci treba da dobiju dodatna znanja i veštine potrebne za efikasno strateško upravljanje, usmerenost ka rezultatima, osiguranje kvaliteta rada, adekvatno vođenje i razvoj zaposlenih i sl. Program je namenjen rukovodiocima (sektora i užih unutrašnjih jedinica) u čijem delokrugu se obavljaju analitički i istraživački poslovi, poslovi planiranja, poslovi kreiranja i sprovođenja javnih politika i izveštavanja o efektima javnih politika ili pak normativni poslovi, a realizuje se primenom različitih savremenih interaktivnih oblika i metoda rada (predavanje, diskusija, trening, radionica, aktivnost samoprocene,  mentorstvo, e-learning). U Program je uključeno do 22 polaznika. RSJP je svoj doprinos kvalitetu usavršavanja rukovodilaca unutar ovog okvira dao kroz obuke u oblastima strateškog i finansijskog upravljanja i koordinaciji javnih politika u državnoj upravi i upravljanja zakonodavnim procesom, a unapređenju analitičkih kapaciteta u državnoj upravi doprineće kroz mentoring program za državne službenike na teme koje su od koristi za svakodnevan rad zainteresovanih državnih službenika.

Do sada su održane dve obuke u okviru ovog programa. Prvu obuku, pod nazivom „Uloga rukovodilaca u strateškom i finansijskom upravljanju i koordinaciji javnih politika u državnoj upravi“, 13. aprila 2016. godine održala je v.d. direktora Republičkog sekretarijata za javne politike, dr Jasna Atanasijević. U uvodnom delu obuke dr Atanasijević je govorila o ciklusu upravljanja javnim politikama i donošenju strateških i operativnih odluka, a u nastavku o značaju i načinima korišćenja podataka u procesu odlučivanja, upotrebi plana kao instrumentu za efikasno upravljanje i pružanje usluga građanima i privredi, vrednovanju efekata javnih politika, planiranju i prioritizaciji, analizi troškova javnih politika, te budžetiranju potrebnih finansijskih sredstava za sprovođenje planova i javnih politika. Ocenjujući način predavanja i sadržinu obuke, učesnici su se izjasnili da su im očekivanja ispunjena i izrazili svoje zadovoljstvo načinom prezentacije i strukturom dobijenih znanja i informacija.

Na drugoj obuci u okviru ovog programa održanoj 19. aprila 2016. godine u Palati Srbije o upravljanju zakonodavnim procesom prisutnim rukovodiocima je govorila Mira Prokopijević, v.d. pomoćnika direktora Republičkog sekretarijata za javne politike. Neke od tema koje su ovom prilikom obrađene ticale su se ključnih odlika pravnog normiranja, zatim pravnog okvira i konkretnih problema zakonodavnog postupka, kao i donošenja odluka u sklopu ovog postupka. Predstavljeni su i glavni elementi zakonodavnog postupka (ključni akteri, faze, instrumenti i tehnike uspešnog upravljanja zakonodavnim postupkom) a bilo je reči i o praćenju i vrednovanju primene propisa i zakonodavnoj politici. Obuci su prisustvovali isti rukovodioci kao i na obuci „Uloga rukovodilaca u strateškom i finansijskom upravljanju i koordinaciji javnih politika u državnoj upravi“. Učesnici su izrazili zadovoljstvo posvećenošću predavača, interaktivnim pristupom i novim uvidima i saznanjima.

U narednom periodu predstoji mentorski rad sa rukovodiocima koji će sprovoditi zaposleni RSJP. Mentorski rad je dodatna aktivnost u okviru koje se polaznik opredeljuje za temu u oblasti upravljanja javnim politikama u kojoj želi da produbljuje znanje a koja je od značaja za njegove radne aktivnosti, radno mesto, organizacionu jedinicu ili organ državne uprave u kome je zaposlen. Uz mentorsko vođenje od strane zaposlenih RSJP polaznik definiše cilj zadatka, istraživanja, projekta, potom zajedno sa mentorom utvrđuje rok izrade i konačno izrađuje dokument ili piše izveštaj o sprovedenom. Teme mentorskog rada, između ostalog, su i: izrada plana koordinacije izrade dokumenta javne politike, izrada dela Akcionog plana za sprovođenje programa rada Vlade koji se odnosi na određeno ministarstvo, izrada plana za sprovođenje dokumenta javne politike, izrada plana i programa konsultacija za dokument javne politike, izrada plana osnivanja i rada radne grupe i uključivanja zainteresovanih strana u njihov rad i druge teme u ovoj oblasti na predlog polaznika. Očekivani ishod mentorskog rada je izrađen dokument ili sprovedena aktivnost, uz obogaćenje znanja u predmetnoj oblasti ili unapređenje veštine.