Predstavljen predlog Uredbe o metodologiji upravljanja javnim politikama

06 / 02 / 2018

Republički sekretarijat za javne politike je, uz pomoć projekta „Podrške reformi javne uprave”- GIZ, 8.decembra 2017. godine organizovao predstavljanje Predloga uredbe o metodologiji upravljanja javnim politikama, analizi efekata javnih politika i propisa i sadržaju pojedinačnih dokumenata javnih politika.

Uredba predstavlja podzakonski akt predviđen odredbama Zakona o planskom sistemu, koji se trenutno nalazi u postupku usvajanja u Narodnoj skupštini.

Skup je organizovan sa ciljem da se od predstavnika organa državne uprave dobiju sugestije i komentari i da se kroz ovakav zajednički rad unaprede postojeća rešenja sadržana u predlogu ovog propisa.

Pozivu se odazvao značajan broj predstavnika različitih organa državne uprave, koji su kroz diskusiju izneli predloge za unapređenje predstavljene metodologije, poput ujednačavanja teksta Predloga uredbe sa Zakonom o Vladi, kriterijuma za ocenjivanje kvaliteta analize efekata, uvažavanja ljudskih resursa kao važnog činioca sistema upravljanja javnim politikama, kao i potrebe za određivanjem roka za sprovođenje ex-post analize efekata zakona.

RSJP je sve iznete predloge pažljivo notirao i u narednom periodu će, kroz izmene, raditi na unapređenju pripremljenog teksta Predloga uredbe.