Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Представљен предлог Уредбе о методологији управљања јавним политикама

06 / 02 / 2018

Републички секретаријат за јавне политике је, уз помоћ пројекта „Подршке реформи јавне управе”- ГИЗ, 8.децембра 2017. године организовао представљање Предлога уредбе о методологији управљања јавним политикама, анализи ефеката јавних политика и прописа и садржају појединачних докумената јавних политика.

Уредба представља подзаконски акт предвиђен одредбама Закона о планском систему, који се тренутно налази у поступку усвајања у Народној скупштини.

Скуп је организован са циљем да се од представника органа државне управе добију сугестије и коментари и да се кроз овакав заједнички рад унапреде постојећа решења садржана у предлогу овог прописа.

Позиву се одазвао значајан број представника различитих органа државне управе, који су кроз дискусију изнели предлоге за унапређење представљене методологије, попут уједначавања текста Предлога уредбе са Законом о Влади, критеријума за оцењивање квалитета анализе ефеката, уважавања људских ресурса као важног чиниоца система управљања јавним политикама, као и потребе за одређивањем рока за спровођење ex-post анализе ефеката закона.

РСЈП је све изнете предлоге пажљиво нотирао и у наредном периоду ће, кроз измене, радити на унапређењу припремљеног текста Предлога уредбе.