Predstavljanje Zakona o prekršajima

05 / 02 / 2018

Predstavnici Kancelarije za regulatornu reformu i analizu efekata propisa prisustvovali su stručnom skupu na temu: „Predstavljanje Zakona o prekršajima”, koji su u prostorijama Privredne komore Beograda, 27. februara 2014. godine, organizovali Centar za privredno pravni sistem i Sud časti pri privrednoj komori Beograda. Zakon o prekršajima usvojen je 25. jula 2013. godine, a stupio je na snagu osmog dana od navedenog datuma. Međutim, rok primene odložen je za 1. mart 2014. godine.

Zakon o prekršajima predstavili su članovi radne grupe: predsednik Prekršajnog apelacionog suda Zoran Pašalić, sudija Prekršajnog apelacionog suda dr Mirjana Šušnjara, i naučni saradnik na Institutu za uporedno pravo profesor dr Nataša Mrvić Petrović. Prisutnima se obratio i dr Danilo Nikolić, državni sekretar u Ministarstvu pravde i državne uprave.

Na ovom izuzetno posećenom skupu pojašnjene su pojedine zakonske odredbe Zakona o prekršajima, pravni instituti i razlozi za propisivanje pojedinih zakonskih rešenja sa kratkim pregledom trenutnog stanja u ovoj oblasti. Organizator je, takođe, najavio i nekoliko  radionica na kojima će se tumačiti zakonska rešenja u cilju njihove pravilne primene, imajući u vidu obimnost materije