Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Представљање Закона о прекршајима

05 / 02 / 2018

Представници Канцеларије за регулаторну реформу и анализу ефеката прописа присуствовали су стручном скупу на тему: „Представљање Закона о прекршајима”, који су у просторијама Привредне коморе Београда, 27. фебруара 2014. године, организовали Центар за привредно правни систем и Суд части при привредној комори Београда. Закон о прекршајима усвојен је 25. јула 2013. године, а ступио је на снагу осмог дана од наведеног датума. Међутим, рок примене одложен је за 1. март 2014. године.

Закон о прекршајима представили су чланови радне групе: председник Прекршајног апелационог суда Зоран Пашалић, судија Прекршајног апелационог суда др Мирјана Шушњара, и научни сарадник на Институту за упоредно право професор др Наташа Мрвић Петровић. Присутнима се обратио и др Данило Николић, државни секретар у Министарству правде и државне управе.

На овом изузетно посећеном скупу појашњене су поједине законске одредбе Закона о прекршајима, правни институти и разлози за прописивање појединих законских решења са кратким прегледом тренутног стања у овој области. Организатор је, такође, најавио и неколико  радионица на којима ће се тумачити законска решења у циљу њихове правилне примене, имајући у виду обимност материје.