Predlog strategije regulatorne reforme u Republici Srbiji

05 / 02 / 2018

Strategija regulatorne reforme sprovodi se u cilju stvaranja povoljnog privrednog ambijenta, smanjenja pravne nesigurnosti i povećanja konkurentnosti domaće privrede

Mere koje će biti preduzete, kako bi se ostvarili ciljevi Strategije, mogu se grupisati na:

  • uspostavljanje načela dobre regulatorne prakse
  • jednokratno stavljanje van snage ili izmena neefikasnih propisa – sveobuhvatna reforma propisa (SRP)
  • unapređenje postojećeg sistema analize efekata propisa (AEP).
DOC 0.4mb

Strategija regulatorne reforme u Republici Srbiji

Pogledaj