Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Предлог стратегије регулаторне реформе у Републици Србији

05 / 02 / 2018

Стратегија регулаторне реформе спроводи се у циљу стварања повољног привредног амбијента, смањења правне несигурности и повећања конкурентности домаће привреде

Мере које ће бити предузете, како би се остварили циљеви Стратегије, могу се груписати на:

  • успостављање начела добре регулаторне праксе
  • једнократно стављање ван снаге или измена неефикасних прописа – свеобухватна реформа прописа (СРП)
  • унапређење постојећег система анализе ефеката прописа (АЕП).
DOC 0.4mb

Стратегија регулаторне реформе у Републици Србији

Погледај