Poziv za učešće u javnoj raspravi za Predlog Strategije

06 / 02 / 2018

Republički sekretarijat za javne politike poziva sve zainteresovane strane da uzmu učešće u javnoj raspravi za Predlog Strategije regulatorne reforme i unapređenja sistema upravljanja javnim politikama, za period 2015-2020.

Takođe, u procesu javne jasprave će biti predstavljen i Nacrt Akcionog plana za sprovođenje Strategije, za period 2015-2017 na koji će sve zainteresovane strane moći da iskažu svoje predloge, primedbe ili sugestije, a u cilju unapređenja teksta Strategije i Akcionog plana.

Ključni ciljevi ove strategije su povezivanje pojedinačnih elemenata planiranja, budžetiranja i donošenja odluka o javnim politikama u jedinstven sistem, kao i dostizanje višeg kvaliteta propisa i smanjenja administrativnih troškova za privredu i građane. Unapređenje transparentnosti zakonodavnog procesa i povećanje uloge predstavnika privatnog i civilnog sektora u procesu donošenja javnih politika je dodatni cilj koji se teži postići.
Program javne rasprave će se realizovati u periodu od 1. do 21. oktobra 2015, po sledećem rasporedu:

  • 7. oktobar 2015. godine, od 9.30 sati, u Narodnoj skupštini Republike Srbije (mala sala), Kralja Milana 14 – Okrugli sto za predstavnike organizacija civilnog društva
  • 12. oktobra 2015. godine, od 10.30 sati, u Privrednoj komori Srbije, Resavska 13-15 – Okrugli sto za predstavnike privrede
  • 14. oktobar 2015. godine od 9.30 sati, u Narodnoj skupštini Republike Srbije (mala sala), Kralja Milana 14 – Okrugli sto za predstavnike organa državne uprave
  • 21. oktobar 2015. godine od 9.30 sati, u Narodnoj banci Srbije – Amfiteatar (Ulaz iz Svetozara Markovića), Nemanjina 17 – Završna konferencija

Sve primedbe, predloge i sugestije možete dostaviti elektronskim putem na javna.rasprava@rsjp.gov.rs, ili poštom na adresu: Nemanjina 22-26, 11000 Beograd, naslovljeno za Republički sekretarijat za javne politike. Kontakt osoba za sve dodatne informacije je: Jasmina Petrović, tel. 011 3349-818.

PDF 0.8mb

Strategija regulatorne reforme i unapređenja Sistema upravljanja JP

Pogledaj
PDF 0.4mb

AP Strategije regulatorne reforme i unapređenja Sistema upravljanja JP 2015-2017.

Pogledaj
PDF 0.4mb

Prilog 1 - Pregled dokumenata javne politike

Pogledaj
PDF 0.1mb

Prilog 2 - Načela dobre regulatorne prakse

Pogledaj