POZIV ZA PODNOŠENJE PROJEKTNIH IDEJA

28 / 04 / 2021

-DIJALOG PROMENA-

BEOGRADSKA OTVORENA ŠKOLA

Dijalog je ključni instrument za donošenje odluka, rešavanje problema od javnog interesa i donošenje javnih politika po meri svih nas. Primetno je sužavanje prostora za delovanje civilnog društva kada je u pitanju javni dijalog, a Beogradska otvorena škola će podržati inicijative organizacija civilnog društva koje se odnose na uspostavljanje konstruktivnog dijaloga kao legitimnog sredstva delovanja za bolje društvo kroz:

PROGRAM PODRŠKE

projektima organizacija civilnog društva usmerenim na dijalog, rešavanje problema i pozitivne promene u javnim politikama u okviru projekta „Dijalog promena: Podrška reformama kroz saradnju organizacija civilnog društva i javnih vlasti”.

Finansijsku podršku za sprovođenje projekata;Šta podrazumeva podrška organizacijama civilnog društva u Programu Dijalog promena?

  • Razvoj i unapređenje specifičnih znanja i veština vezanih za dijalog sa javnim vlastima, osmišljavanje, praćenje i evaluaciju javnih politika;
  • Ekspertsku i mentorsku podršku tokom realizacije projekata.

 

Kojim temama se bavimo na Programu Dijalog promena?

  • Podrška demokratskom razvoju;
  • Unapređenje i zaštita ljudskih prava;
  • Razvoj lokalne zajednice;
  • Zaštita i unapređenje životne sredine i klimatske promene;
  • Unapređenje zapošljivosti;
  • Socijalna uključenost osetljivih grupa;
  • Druge oblasti od značaja za zajednicu, a u kojima se ostvaruju ciljevi i očekivani rezultati Programa podrške projektima Dijalog promena.

Kompletan poziv sa svim neophodnim informacijama i konkursnom dokumentacijom možete pronaći

OVDE

Rok za podnošenje projektnih ideja je 24.5.2021. godine, do 15 časova.

VIŠE DETALjNIH INFORMACIJA

Beogradska otvorena škola organizuje informativni sastanak za sve zainteresovane putem ZOOM platforme 11. maja u 12 časova, u vezi dodatnih informacija o Programu podrške projektima organizacija civilnog društva usmerenim na dijalog, rešavanje problema i pozitivne promene u javnim politikama “Dijalog promena”. Do tada, odgovore na najčešće postavljena pitanja možete pronaći OVDE ili pisati na dijalogpromena@bos.rs

PRIJAVA ZA INFOSESIJU

„Dijalog promena” je projekat koji je usmeren ka poboljšanju praksi i pristupa dijalogu između predstavnika civilnog društva i javnih vlasti u cilju rešavanja problema u zajednici i unapređenju javnih politika. U naredne tri godine biće finansijski podržano 40 udruženja i 30 istraživača, a kroz mentorsku podršku će više od 100 predstavnika udruženja i 60 predstavnika lokalnih samouprava i ministarstava Vlade Republike Srbije biti osnaženo za učešće u dijalogu za rešavanje konkretnih problema i podršku reformama u procesu evropskih integracija.

Projekat je podržan od strane Evropske unije i biće realizovan u periodu od 2021. do 2023. godine. Projekat se realizuje u partnerstvu sa Ministarstvom za ljudska i manjinska prava i društveni dijalogRepubličkim sekretarijatom za javne politikeCentrom za javne politike EU Univerziteta u BeograduUlof Palme Centrom kao i sa Uredom za udruge Vlade Republike Hrvatske.

DETALJNIJE O PROJEKTU