Poziv za ministarstva i samostalne i nezavisne organizacije da kandiduju teme

06 / 02 / 2018

Republički sekretarijat za javne politike u saradnji sa projektom PERFORM, koji podržava SDC – Švajcarska agencija za razvoj i saradnju, objavljuje poziv za ministarstva, kao i nezavisne i samostalne organizacije koje vrše javna ovlašćenja, da kandiduju teme radi finansiranja studija i analiza za potrebe kreiranja, odnosno praćenja javnih politika u određenoj oblasti zasnovanih na rezultatima istraživanja iz oblasti društvenih nauka.

U drugom ciklusu sprovođenja PERFORM projekta biće izabrane teme koje su u funkciji sprovođenja prioriteta Vlade, a na osnovu kojih će se sprovesti istraživanja čiji će rezultati biti iskorišćeni za kreiranje i praćenje javnih politika utemeljenih na utvrđenim činjenicama i podacima (evidence-informed policy making). Više informacija možete naći u pozivu, a prijavni formular možete preuzeti ovde.

Povodom raspisanog Poziva RSJP je održo informativni sastanak sa zainteresovanim podnosiocima prijava 19. septembra 2017. godine. Tom prilikom su prisutni imali prilike da čuju više o sprovođenju drugog ciklusa projekta PERFORM, kao i da razjasne postojeće dileme. Više se možete informisati u okviru dokumenta pitanja i odgovori.

Republički sekretarijat za javne politike je za potrebe sprovođenja principa kreiranje i praćenje javnih politika utemeljenih na utvrđenim činjenicama i podacima  (EIPM – evidence-informed policy making), kreirao Smernice za uključivanje istraživačke zajednice u procese kreiranja i sprovođenja javnih politika.Ovaj dokument je zasnovan na iskustvima sprovođenja pilot projekata iz prvog ciklusa projekta PERFORM. Nakon sprovođenja drugog ciklusa projketa, planirano je da dokument bude unapređen shodno novim iskustvima i poukama.