Poziv za dostavljanje komentara na Nacrt Nacionalnog programa za suzbijanje sive ekonomije

06 / 02 / 2018

U skladu sa Odlukom o obrazovanju Koordinacionog tela za usmeravanje aktivnosti na suzbijanju sive ekonomije (“Sl. glasnik RS”, br. 140/14 i 24/15) od 30.12.2014. stručna grupa Koordinacionog tela izradila je nacrt nacionalnog programa za suzbijanje sive ekonomije sa akcionim planom za 2016. sa projekcijom za 2017. godinu kao njegovim sastavnim delom.

U izradi programa su, pored članova stručne grupe (NALED, RSJP, Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, Ministarstvo finansija, Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija, Ministarstvo privrede, Ministarstvo pravde, MUP, Poreska uprava, Uprava carina, Inspektorat za rad, članovi Saveza za fer konkurenciju), učestvovali i predstavnici drugih relevantnih institucija, privrednih asocijacija i stručna javnost, tako da je program rezultat predloga više od 100 učesnika. Stručna grupa se saglasila da se nacrt navedenog programa po dostavljanju Koordinacionom telu na razmatranje i usvajanje objavi radi davanja komentara, sugestija i podrške šire javnosti za sprovođenje sistemskog suzbijanja sive ekonomije.

Molimo sve zainteresovane da svoje obrazložene komentare, sugestije i konkretne predloge na navedeni nacrt programa dostave elektronskim putem na mejl adresu: ninoslav.kekic@rsjp.gov.rs najkasnije do 24.11.2015.