Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Позив за достављање коментара на Нацрт Националног програма за сузбијање сиве економије

06 / 02 / 2018

У складу са Одлуком о образовању Координационог тела за усмеравање активности на сузбијању сиве економије („Сл. гласник РС“, бр. 140/14 и 24/15) од 30.12.2014. стручна група Координационог тела израдила је нацрт националног програма за сузбијање сиве економије са акционим планом за 2016. са пројекцијом за 2017. годину као његовим саставним делом.

У изради програма су, поред чланова стручне групе (НАЛЕД, РСЈП, Министарство државне управе и локалне самоуправе, Министарство финансија, Министарство трговине, туризма и телекомуникација, Министарство привреде, Министарство правде, МУП, Пореска управа, Управа царина, Инспекторат за рад, чланови Савеза за фер конкуренцију), учествовали и представници других релевантних институција, привредних асоцијација и стручна јавност, тако да је програм резултат предлога више од 100 учесника. Стручна група се сагласила да се нацрт наведеног програма по достављању Координационом телу на разматрање и усвајање објави ради давања коментара, сугестија и подршке шире јавности за спровођење системског сузбијања сиве економије.

Молимо све заинтересоване да своје образложене коментаре, сугестије и конкретне предлоге на наведени нацрт програма доставе електронским путем на мејл адресу: ninoslav.kekic@rsjp.gov.rs најкасније до 24.11.2015.