Poziv naučno-istraživačkim institutima i drugim organizacijama za saradnju u upravljanju

06 / 02 / 2018

U skladu sa nadležnostima utvrđenim članom 33. Zakona o ministarstvima („Službeni glasnik RS”, br. 44/14 i 14/15), a u vezi sa započetim aktivnostima na unapređenju upravljanja javnim politikama, Republički sekretarijat za javne politike započeo je proces kreiranja baze podataka radi jačanja analitičke osnove za kreatore javnih politika, a sve u cilju bržeg i efikasnijeg sporovođenja prioritetnih ciljeva utvrđenih Akcionim planom za sprovođenje programa Vlade.

S tim u vezi, Republički sekretarijat za javne politike poziva sve naučno-istraživačke institute i druge organizacije (think tank i NGO organizacije) da dostave linkove ili materijale svih istraživanja kojima raspolažu, a za koja smatraju da mogu da doprinesu planiranju u okviru prioritetnih ciljeva Vlade u narednom periodu, kako bismo ih učinili javno dostupnim za sve učesnike u kreiranju javnih politika na našoj internet stranici. Putem sledećeg linka se možete upoznati sa 98 prioritetnih ciljeva Vlade utvrđenih Akcionim planom za sprovođenje programa Vlade, usvojenim na sednici održanoj 27. februara 2015. godine.

Ujedno, zahvaljujemo se svim naučno-istraživačkim institutima i drugim organizacijama koje su nam do danas prosledili relevantna istraživanja.
Sve materijale kojima raspolažete možete nam poslati na elektronsku adresu bazajavnepolitike@rsjp.gov.rs