Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Позив научно-истраживачким институтима и другим организацијама за сарадњу у управљању

06 / 02 / 2018

У складу са надлежностима утврђеним чланом 33. Закона о министарствима („Службени гласник РС”, бр. 44/14 и 14/15), а у вези са започетим активностима на унапређењу управљања јавним политикама, Републички секретаријат за јавне политике започео је процес креирања базе података ради јачања аналитичке основе за креаторе јавних политика, а све у циљу бржег и ефикаснијег споровођења приоритетних циљева утврђених Акционим планом за спровођење програма Владе.

С тим у вези, Републички секретаријат за јавне политике позива све научно-истраживачке институте и друге организације (think tank и NGO организације) да доставе линкове или материјале свих истраживања којимa располажу, а за која сматрају да могу да допринесу планирању у оквиру приоритетних циљева Владе у наредном периоду, како бисмо их учинили јавно доступним за све учеснике у креирању јавних политика на нашој интернет страници. Путем следећег линка се можете упознати са 98 приоритетних циљева Владе утврђених Акционим планом за спровођење програма Владе, усвојеним на седници одржаној 27. фебруара 2015. године.

Уједно, захваљујемо се свим научно-истраживачким институтима и другим организацијама које су нам до данас проследили релевантна истраживања.
Све материјале којима располажете можете нам послати на електронску адресу bazajavnepolitike@rsjp.gov.rs