Potpisan memorandum o razumevanju

03 / 07 / 2019

Predsednik Komisije za zaštitu konkurencije dr Miloje Obradović i v.d. direktora Republičkog sekretarijata za javne politike Bojana Tošić potpisali su Memorandum o razumevanju između dve institucije.

Cilj Memoranduma je obezbeđivanje intenzivnije saradnje između Komisije i Republičkog sekretarijata za javne politike vezano za ocenjivanje analize efekata propisa na konkurenciju na tržištu u procesu usvajanja propisa od strane Vlade.

Ovim bi se blagovremeno identifikovali mogući negativni efekati koje predložena rešenja mogu imati na konkurenciju na tržištu i obezbedio bolji učinak propisa u kontekstu ostvarivanja što konkurentnijeg okruženja, a koje direktno utiče na unapređenje privrednog ambijenta u Republici Srbiji.

Memorandum je potpisan u kontekstu bolje implementacije Projekta za unapređenje poslovnog okruženja u Srbiji koji sprovodi Međunarodna finansijska korporacija (IFC), članica Grupacije Svetske banke u saradnji sa Vladom Republike Srbije, i uz podršku Britanske Ambasade u Beogradu i Fonda za dobru upravu Vlade Ujedinjenog Kraljevstva čiji su predstavnici i prisustvovali ovom događaju.

Navedeni projekat za unapređenje poslovnog okruženja u Srbiji će  doprineti  smanjenju administrativnog opterećenja za privredu – pojednostavljenjem 1.750 administrativnih postupaka za dobijanje licenci, dozvola i saglasnosti i digitalizaciju 100 postupaka, kao i kroz uklanjanje praksi koje negativno utiču na razvoj konkurencije.