POSETA DELEGACIJE IZVRŠNOG SAVETA EMIRATA DUBAI REPUBLIČKOM SEKRETARIJATU ZA JAVNE POLITIKE

18 / 05 / 2023

Predstavnici delegacije Izvršnog saveta emirata Dubai posetili su u utorak 18. maja 2023. godine Republički sekretarijat za javne politike Vlade Republike Srbije kako bi razmenili iskustva i informacije o efikasnom upravljanju i razvoju javnih politika. Poseta se odvijala u okviru zvanične posete Republici Srbiji, a glavni cilj bio je predstavljanje nadležnosti Sekretarijata i razgovor o ključnim temama.

Jedna od važnih tema o kojoj je bilo reči bio je planski sistem Republike Srbije. Zamenica direktorke Sanja Mešanović predstavila je planski sistem RS, kao i mnoga iskustva i primere dobre prakse u vezi sa planiranjem i sprovođenjem planskog sistema, kao i neizostavnim povezivanjem sa budžetom, odnosno izvorima finansiranja. Diskutovalo se o tome kako efikasno organizovati proces međuinstitucionalne saradnje, gde je zamenica predstavila proces i koordinaciju u okviru Akcionog plana za sprovođenje programa Vlade, kao i kako obezbediti dobro planiranje, kako unaprediti saradnju između različitih nivoa vlasti i kako osigurati da planski sistem bude transparentan i pravedan.

Pored opšteg okvira planskog sistema, prezentovani su i Registar za administrativne postupke, kao važan alat u popisu administrativnih postupaka, sa ciljem njihovog pojednostavljena, kako za privredu, tako i za građane. Konsultacije su takođe bile važna tema razgovora, kao i analiza efekata propisa i dokumenata javnih politika.
Posebno interesovanje Nj.E. Abdula Muhamed Al-Basti – šef delegacije, iskazao je po pitanju pružanja podrške RSJP-a predlagačima dokumenata javnih politika, kao i okviru za planski sistem. Zamenica direktorke Sanja Mešanović istakla je važnost pružanja metodološke i mentorske podrške svim predlagačima i istakla značaj RSJP-a po ovom pitanju. Šefica Odseka za međunarodnu saradnju, evropske integracije i projekte, Jelena Mujčinović, istakla je važnost i značaj Zakona o planskom sistemu i pratećih uredbi i napomenula da je upravo to okvir koji svima daje ista prava ali i obaveze.

Na kraju je istaknuta mogućnost i značaj dalje komunikacije i saradnje po svim pitanjima.