Popis administrativnih postupaka za građane – sve informacije na jednom mestu

18 / 03 / 2021

U cilju uspostavljanja jedinstvenog mesta sa svim potrebnim informacijama o postupcima javne uprave za privredu i građane, Republički sekretarijat za javne politike i Kancelarija za informacione tehnologije i elektronsku upravu započeli su proces popisa administrativnih postupaka za građane.

Popis administrativnih postupaka će se sprovoditi kroz četiri faze:

Prva faza
Utvrđivanje broja i naziva postupaka, nadležnih institucija za njihovo sprovođenje i drugih osnovnih elemenata koji će se popisati kroz elektronske upitnike, kao i osnovnih elemenata postupaka potrebnih za određivanje prioritetnosti u daljem detaljnom popisu i izboru postupaka za digitalizaciju.

Druga faza
Detaljan popis svih postupaka kroz Registar administrativnih postupaka.

Treća faza
Koordinisani rad na optimizaciji postupaka i pripremi prioritetnih postupaka za digitalizaciju.

Četvrta faza
Digitalizacija postupaka.

U okviru Projekta unapređenja usluga elektronske uprave (EDGE) Svetske banke i Republike Srbije, Republički sekretarijat za javne politike i Kancelarija za informacione tehnologije i elektronsku upravu pokrenuli su koordinisani proces popisa administrativnih postupaka za građane. Proces je pokrenut u skladu sa Programom razvoja elektronske uprave u Republici Srbiji za period od 2020. do 2022. godine, pratećim Akcionim planom („Sl. Glasnik RS“ broj: 85/20), i Akcionim planom za sprovođenje Programa Vlade Republike Srbije.
Cilj ovog procesa jeste upis svih administrativnih postupaka javne uprave u registar administrativnih postupaka Republičkog sekretarijata za javne politike, javna dostupnost informacija o svim postupcima za građane, kao i jačanje transparentnosti, predvidivosti, standardnog pristupa, koordinisanog pojednostavljenja i digitalizacije administrativnih postupaka.

U skladu sa navedenim u martu 2021. godine započet je proces popisa administrativnih postupaka na svim nivoima vlasti, kako bi se obezbedilo da građani mogu sve informacije o svim postupcima pronaći na jednom mestu.

U okviru Projekta unapređenja usluga elektronske uprave Svetske banke i Kancelarije za ITE i e-upravu, uz podršku Republičkog sekretarijata za javne politike kao koordinatora na popisu i optimizaciji administrativnih postupaka, a za potrebe sprovođenja aktivnosti projektom na analizi transformacije servisa za građane, Kancelarija za ITE i e-upravu i Svetska banka angažovali su JV Omni Group Business Solution d.o.o. i Naučne aplikacije d.o.o. Beograd.
U narednih 2 meseca plan je da se, zajedno sa javnom upravom, sprovede popis administrativnih postupaka za građane popunjavanjem elektronskih upitnika. Svim organima i organizacijama biće dostavljeni pristupni kredencijali ka navedenom upitniku, kao i pomoć pri njihovom popunjavanju.