Podrška RSJP

06 / 02 / 2018

Republički sekretarijat za javne politike (RSJP) od 2015. godine u kontinuitetu organizuje obuke namenjene zaposlenima u organima državne uprave radi unapređenja rada na kreiranju, donošenju, spovođenju i praćenju sprovođenja javnih politika.

U cilju unapređenja rada organa državne uprave u ovoj i drugim oblastima iz nadležnosti RSJP naši predavači obučili u protekle dve i po godine preko 750 državnih službenika. 

Samo u prvih sedam meseci 2017. godini kroz tri modula (Upravljanje sistemom javnih politika, Obuka za popis administrativnih procedura i Obuka za sticanje osnovnih analitičkih veština u obradi podataka) obučeno je preko 600 državnih službenika. Treninzi su sprovedeni u saradnji sa Službom za upravljanje kadrovima Vlade Republike Srbije, Svetskom bankom i Nemačkom organizacijom za međunarodnu saradnju GIZ.

 

Obuku za upravljanje sistemom javnih politika prošlo je 145 državnih službenika. Obaveza održavanja navedenog modula proističe iz Strategije reforme javne uprave u Republici Srbiji i Strategije regulatorne reforme i unapređenja sistema upravljanja javnim politikama za period 2016-2020.

 

U okviru Obuka za popis administrativnih postupaka predavači RSJP osposobili su oko 550 državnih službenika za popis administrativnih porupaka u Jedinstveni registar administrativnih procedura. U popisu učestvuju svi državni organi, organizacije, javne agencije, javna preduzeća i ostale institucije koje u okviru svoje nadležnosti za privredu i preivredne subjekte, sprovode administrativne postupke na nivou Republike Srbije.

 

Obuka za sticanje osnovnih analitičkih veština u obradi podataka, održana u junu i julu 2017. godine, organizovana je u cilju poboljšanja efikasnosti i efektivnosti procesa implementacije Akcionog plana za sprovođenje Programa Vlade (APSPV). Obuku je prošlo 60 državnih službenika iz organa državne uprave koji učestvuju u sprovođenju APSPV.

 

Naredni program jačanja kapaciteta državnih službenika za upravljanje javnim politikama planiran je za septembar i oktobar 2017. godine.