Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Подршка РСЈП

06 / 02 / 2018

Републички секретаријат за јавне политике (РСЈП) од 2015. године у континуитету организује обуке намењене запосленима у органима државне управе ради унапређења рада на креирању, доношењу, сповођењу и праћењу спровођења јавних политика.

У циљу унапређења рада органа државне управе у овој и другим областима из надлежности РСЈП наши предавачи обучили у протекле две и по године преко 750 државних службеника. Само у првих седам месеци 2017. години кроз три модула (Управљање системом јавних политика, Обука за попис административних процедура и Обука за стицање основних аналитичких вештина у обради података) обучено је преко 600 државних службеника. Тренинзи су спроведени у сарадњи са Службом за управљање кадровима Владе Републике Србије, Светском банком и Немачком организацијом за међународну сарадњу ГИЗ. 

Обуку за управљање системом јавних политика прошло је 145 државних службеника. Обавеза одржавања наведеног модула проистиче из Стратегије реформе јавне управе у Републици Србији и Стратегије регулаторне реформе и унапређења система управљања јавним политикама за период 2016-2020.

 

У оквиру Обука за попис административних поступака предавачи РСЈП оспособили су око 550 државних службеника за попис административних порупака у Јединствени регистар административних процедура. У попису учествују сви државни органи, организације, јавне агенције, јавна предузећа и остале институције које у оквиру своје надлежности за привреду и преивредне субјекте, спроводе административне поступке на нивоу Републике Србије.

 

Обука за стицање основних аналитичких вештина у обради података, одржана у јуну и јулу 2017. године, организована је у циљу побољшања ефикасности и ефективности процеса имплементације Акционог плана за спровођење Програма Владе (АПСПВ). Обуку је прошло 60 државних службеника из органа државне управе који учествују у спровођењу АПСПВ.

 

Наредни програм јачања капацитета државних службеника за управљање јавним политикама планиран је за септембар и октобар 2017. године.