Podrška lokalnim samoupravama u Srbiji u procesu evropskih integracija

05 / 02 / 2018

Kao jedna od najznačajnih aktivnosti Kancelarije za regulatornu reformu i analizu efekata propisa u sprovođenju regulatorne reforme na lokalnom nivou, izdvaja se njeno učešće kao člana Zajedničkog savetodavnog odbora Programa, u okviru trogodišnjeg projekta “Podrška lokalnim samoupravama u Srbiji u procesu evropskih integracija” koji se realizuju u organizaciji Stalne konferencija gradova i opština-Savez gradova i opština Srbije (SKGO)  i uz finansijsko pokroviteljstvo Švajcarske organizacije za ekonomsku saradnju (SECO).

Treći sastanak Mreže SKGO eksperata za podršku lokalnim samoupravama u procesu evropskih integracija održan je u Subotici od 29. do 31. januara 2014. godine. Kako je na prethodnom, drugom sastanku, organizovana obuka o fazama pregovaračkog procesa i transponovanju EU propisa u domaće zakonodavstvo, u okviru trećeg sastanka Mreže održana efekata je i obuka „Analiza propisa – Put do kvalitetnih propisa“ koju je vodila Mira Prokopijević, direktorka Kancelarije za regulatornu reformu i analizu efekata propisa Vlade RS. Cilj ove jednodnevne obuke bio je upoznavanje učesnika sa procesom unapređenja zakonodavne politike u Srbiji, kao i standardima, tehnikama i metodama za unapređenje kvaliteta propisa i to radom u četiri sesije: unapređenje regulatornog procesa u Srbiji, metode i tehnike za unapređenje kvaliteta propisa, analiza efekata propisa, monitoring i evaluacija efekata propisa…. (Opširnije)

Pročitajte i „Ka članstvu Srbije u EU uloga lokalnih samouprava i Stalne konferencije gradova i opština u pristupnim pregovorima“.