Pametno planiranje i upravljanje javnim politikama

23 / 11 / 2018

Republički sekretarijat za javne politike (RSJP) već godinama uspostavlja standarde u sistemu obezbeđenja kvaliteta propisa kroz ocenu analize efekata propisa i komunikaciju sa privredom i građanima, i razvija novu metodologiju planiranja i upravljanja javnim politikama.

RSJP je u saradnji sa PERFORM projektom Švajcarske Agencije za razvoj i sardanju,  izgradio mehanizme za uključivanje naučno-istraživačke zajednice u sistem planiranja, budući da je princip pripreme odluka zasnovanih na podacima i činjenicama, jedan od najbitnijih principa kvalitetnog upravljanja javnim politikama.

U cilju razmene iskustava sa kolegama iz regiona, RSJP i projekt PERFORM, organizuvali su 16. novembra u Beogradu radionicu na temu „Pametno planiranje i upravljanje javnim politikama“ .

Učešće na radionici uzeli su predstavnici vlada Federacije Bosne i Hercegovine, Republike Srpske i Vlade Crne Gore, kao i brojni predstavnici državne uprave i naučno-istraživačke zajednice Reublike Srbije.

U kontekstu zajedničkih napora za uspostavljanjem kvalitetnog planskog sistema u regionu, stručnjaci iz oblasti upravljanja javnim politikama, organizacija civilnog društva i akademske zajednice, razmenili su iskustva o značaju i upotrebi naučnih istraživanja u cilju unapređenja javnih politika. Bila je ovo prilika da RSJP kao primer dobre prakse u regionu prenese svoja iskustva o pripremi i početku primene Zakona o planskom sistemu.

Kroz dva panela i konstruktivnu diskusiju, konstatovana je neophodnost sistemskih promena u uspostavljanju sistema kreiranja javnih politika na bazi činjenica, kao i sistemski pristup jačanju saradnje organa javne uprave i naučno istraživačke zajednice u sveobuhvatnom procesu reforme javne uprave.