Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Паметно планирање и управљање јавним политикама

23 / 11 / 2018

Републички секретаријат за јавне политике (РСЈП) већ годинама успоставља стандарде у систему обезбеђења квалитета прописа кроз оцену анализе ефеката прописа и комуникацију са привредом и грађанима, и развија нову методологију планирања и управљања јавним политикама.

РСЈП је у сарадњи са ПЕРФОРМ пројектом Швајцарске Агенције за развој и сардању,  изградио механизме за укључивање научно-истраживачке заједнице у систем планирања, будући да је принцип припреме одлука заснованих на подацима и чињеницама, један од најбитнијих принципа квалитетног управљања јавним политикама.

У циљу размене искустава са колегама из региона, РСЈП и пројект ПЕРФОРМ, организували су 16. новембра у Београду радионицу на тему „Паметно планирање и управљање јавним политикама“ .

Учешће на радионици узели су представници влада Федерације Босне и Херцеговине, Републике Српске и Владе Црне Горе, као и бројни представници државне управе и научно-истраживачке заједнице Реублике Србије.

У контексту заједничких напора за успостављањем квалитетног планског система у региону, стручњаци из области управљања јавним политикама, организација цивилног друштва и академске заједнице, разменили су искуства о значају и употреби научних истраживања у циљу унапређења јавних политика. Била је ово прилика да РСЈП као пример добре праксе у региону пренесе своја искуства о припреми и почетку примене Закона о планском систему.

Кроз два панела и конструктивну дискусију, констатована је неопходност системских промена у успостављању система креирања јавних политика на бази чињеница, као и системски приступ јачању сарадње органа јавне управе и научно истраживачке заједнице у свеобухватном процесу реформе јавне управе.