Pametna specijalizacija – moderan pristup ekonomskom razvoju

04 / 04 / 2019

U cilju izrade Strategije istraživanja i inovacija za pametne specijalizacije, u Naučno-tehnološkom parku Beograd održano je više radionica povodom početka javno-privatnog dijaloga sa predstavnicima privrede, akademskog i vladinog sektora.

Cilj strategije je da podigne konkurentnost ekonomije jedne države ili regiona, da doprinese privrednom rastu i napretku društva povezujući istraživačke i inovacione snage i resurse sa ograničenim brojem prioritetnih privrednih oblasti, rekao je ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvija Mladen Šarčević.

Obraćajući se učesnicima ministar prosvete je ocenio da je pametna specijalizacija moderan pristup ekonomskom razvoju koji se bazira na znanju.

Šarčević je objasnio da strategija istraživanja i inovacija za pametne specijalizacije utvrđuje prioritete razvoja koji su bazirani na istraživačkim, inovacionim i ekonomskim potencijalima jednog društva, ali i na kontinuiranom javno privatnom dijalogu.

On je naveo da je proces izrade Strategije pametne specijalizacije u Srbiji pokrenut početkom 2017. godine.

Tim procesom koordinira Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, ali su u proces uključene i druge relevantne institucije, kao što su Ministarstvo privrede, Republički sekretarijat za javne politike, Privredna komora Srbije, Srpska akademija nauka i umetnosti i drugi.

Državni sekretar Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Viktor Nedović istakao je da se u prethodnom periodu dosta radilo na ovom procesu.

Mi kao predstavnici vladinih institucija svoju ulogu vidimo u tome da uspemo da organizujemo i da čujemo glas onih kojih se ovo najviše tiče. U tome je i suština pametne specijalizacije. To je prva strategija koja na ovaj način pokušava da dođe do ključnih oblasti prioriteta u koje treba investirati, kazao je on.

Prema njegovim rečima, cilj je da naše društvo i privreda postanu regionalno, evropski i globalno konkurentni.

Na skupu su govorili i direktorka Naučno-tehnološkog parka Gordana Danilović Grković i Nikola Radovanović iz Objedinjenog istraživačkog centra Evropske komisije.

Detaljnije o Strategiji pametne specijalizacije. https://pametnaspecijalizacija.mpn.gov.rs/