Organizovan Okrugli sto na temu primene Zakona o planskom sistemu u Republici Srbiji

08 / 07 / 2022

Beograd, 7. jul 2022. godine – U prostoru centra „Fabrika“ Republički sekretarijat za javne politike organizovao je Okrugli sto na temu primene Zakona o planskom sistemu u Republici Srbiji. Događaj je upriličen u saradnji sa partnerima iz javnog, privatnog i civilnog sektora, u cilјu unapređenja postojećeg pravnog okvira.

Na okruglom stolu je predstavlјen tok izrade ex post analize Zakona o planskom sistemu RS, kao i postignuti rezultati i do sada identifikovani problemi u primeni Zakona i prateće Uredbe.

Krajnji rezultat Radionice bio je podeliti dosadašnja iskustava u izradi dokumenata javnih politika i propisa, a sugestije i smernice koje su učesnici izneli biće iskorišćene za unapređenje podzakonskih akata za primenu Zakona.

Događaj je realizovan uz podršku Projekta “ Podrška reformi javne uprave u okviru Sektorskog reformskog ugovora”, koji sprovodi GOPA, a sem Projektu zahvalјujemo se I Delegaciji EU koja je podržala našu inicijativu I implementaciju događaja.