Održana šesta sednica međuresornog radnog tela za planiranje

06 / 02 / 2018

Šesta sednica međuresornog radnog tela za planiranje, praćenje i koordinaciju politika u oblasti konkurentnosti i zapošljavanja održana je 24.avgusta 2016.godine.

Na sednici je usvojen polugodišnji Izveštaj o napretku Projekta za unapređenje konkurentnosti i zapošljavanja za period od 1.januara do 30.juna 2016.godine, sa pratećim finansijskim izveštajem.  Izveštaj kao sastavni deo redovnog ciklusa izveštavanja, pripremio je  Republički sekretarijat za javne politike u saradnji sa resornim ministarstvima i biće prosleđen Svetskoj Banci.

Nakon saglasnosti  Svetske Banke, stiču se uslovi za povlačenje sredstava za sprovođenje reformi u oblasti konkurentnosti i zapošljavanja, odnosno sektorima privrede, nauke i inovacija, rada i zapošljvanja.

Izveštaj o napretku Projekta (eng. Competitiveness & Jobs) posle konačne ocene biće javno objavnjen na srpskom i engleskom jeziku.