Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Одржана шеста седница међуресорног радног тела за планирање

06 / 02 / 2018

Шеста седница међуресорног радног тела за планирање, праћење и координацију политика у области конкурентности и запошљавања одржана је 24.августа 2016.године.

На седници је усвојен полугодишњи Извештај о напретку Пројекта за унапређење конкурентности и запошљавања за период од 1.јануара до 30.јуна 2016.године, са пратећим финансијским извештајем.  Извештај као саставни део редовног циклуса извештавања, припремио је  Републички секретаријат за јавне политике у сарадњи са ресорним министарствима и биће прослеђен Светској Банци.

Након сагласности  Светске Банке, стичу се услови за повлачење средстава за спровођење реформи у области конкурентности и запошљавања, односно секторима привреде, науке и иновација, рада и запошљвања.

Извештај о напретку Пројeкта (енг. Competitiveness & Jobs) после коначне оцене биће јавно објавњен на српском и енглеском језику.