Održana sedma sednica međuresornog radnog tela za planiranje

06 / 02 / 2018

Sedma sednica Međuresornog radnog tela za planiranje, praćenje i koordinaciju politika u oblasti konkurentnosti i zapošljavanja održana je 13. oktobra 2016. godine.

U okviru predviđenog ciklusa izveštavanja razmatran je dodatak Izveštaju o napretku projekta koji se odnosi na unapređenja sistema za planiranje, koordinaciju i praćenje javnih politika iz oblasti konkurentnosti i zapošljavanja, kao i uspostavljanje sistema upravljanja na osnovu učinaka u formi priloga Izveštaju o napretku Projekta Svetske Banke za unapređenje konkurentnosti i zapošljavanja za period 1. januar – 30. jun 2016. godine.

Prilog uz Izveštaj odgovorio je na zahtev Banke koji se odnosio na detaljno opisivanje napretka u uspostavljanju sistema planiranja, monitoringa i koordinacije među korisnicima Projekta, koji će biti uveden kao opšti model u funkcionisanje javne uprave, kao jedan od ciljanih  ishoda Projekta.

Usvajanjem integralnog teksta Izveštaja o napretku Projekta Svetske banke za unapređenje konkurentnosti i zapošljavanja, sa opisanim prilogom, stekli su se uslovi za podnošenje zahteva Svetskoj banci za povlačenje sredstava zajma, koji se odnosi na, do sada, postignute rezultate.

PDF 1.7mb

Izveštaj o napretku Projekta Svetske Banke za unapređenje konkurentnosti i zapošljavanja za period 01. januar - 30. jun 2016. godine

Pogledaj
PDF 1.6mb

Izveštaj o uspostavljanju Sistema za planiranje, pracenje I koordinaciju politika

Pogledaj