Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Одржана седма седница међуресорног радног тела за планирање

06 / 02 / 2018

Седма седница Међуресорног радног тела за планирање, праћење и координацију политика у области конкурентности и запошљавања одржана је 13. октобра 2016. године.

У оквиру предвиђеног циклуса извештавања разматран је додатак Извештају о напретку пројекта који се односи на унапређења система за планирање, координацију и праћење јавних политика из области конкурентности и запошљавања, као и успостављање система управљања на основу учинака у форми прилога Извештају о напретку Пројекта Светске Банке за унапређење конкурентности и запошљавања за период 1. јануар – 30. јун 2016. године.

Прилог уз Извештај одговорио je на захтев Банке који се односио на детаљно описивање напретка у успостављању система планирања, мониторинга и координације међу корисницима Пројекта, који ће бити уведен као општи модел у функционисање јавне управе, као један од циљаних  исхода Пројекта.

Усвајањем интегралног текста Извештаја о напретку Пројекта Светске банке за унапређење конкурентности и запошљавања, са описаним прилогом, стекли су се услови за подношење захтева Светској банци за повлачење средстава зајма, који се односи на, до сада, постигнуте резултате.

PDF 1.7mb

Извештај о напретку Пројекта Светске Банке за унапређење конкурентности и запошљавања за период 01. јануар - 30. јун 2016. године

Погледај
PDF 1.6mb

Извештај о успостављању Система за планирање, працење И координацију политика

Погледај