Održana radionica na temu „Uloga inovacionog preduzetništva u reformskom procesu u Srbiji”

06 / 02 / 2018

U organizaciji Republičkog sekretarijata za javne politike i Svetske banke, uz podršku Naučno-tehnološkog parka Zvezdara, 2. februara 2017. godine održana je radionica na temu „Uloga inovacionog preduzetništva u reformskom procesu u Srbiji“.

Radionica je organizovana kao deo širokog konsultativnog procesa između države i privrede, u cilju planiranja aktivnosti Vlade i stvaranja boljeg privrednog ambijenta u Republici Srbiji. Radionica je bila izuzetno posećena, i pozivu su se odazvali predstavnici ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu, ministarstva privrede, ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija, Inovacionog fonda, predstavnici startap kompanija, predstavnici UNDP, Svetske banke.

Radionicu je otvorila ministarka nadležna za državnu upravu i lokalnu samoupravu Ana Brnabić, koja je i na čelu Ministarskog saveta za IT. Savet za IT pored strateškog planiranja, rešava i konkretne specifične probleme u privrednom IT sektoru, mapira barijere na koje ovaj sektor nailazi u svom poslovanju, i koordinira aktivnosti Vlade u cilju konkretnog rešavanja tih prepreka. Ana Brnabić je istakla da je Savet za IT prepoznao da postoji  izuzetno veliki potencijal inovacionih startap kompanija, koji na početku rada Saveta nije bio uzet u obzir, te da će se nadležnost Saveta proširiti, kao i da će se konkretnim merama države podržati mehanizmi koji doprinose razvoju tog potencijala.  Takođe je istakla da je najviši prioritet Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave uvođenje elektronske uprave, u cilju pružanja kvalitetnijih usluga građanima i privredi.

Dr Jasna Atanasijević, v.d. direktorka Republičkog sekretarijata za javne politike istakla je da je veliki problem u planiranju javnih politika i izradi analiza, nedostupnost i loš kvalitet podataka, te da je od izuzetne važnosti   održavati  otvoren dijalog sa privredom u cilju prikupljanja relevantnih podataka. Napomenula je da je veoma značajno da svi u toj komunikaciji budu otvoreni, i da je rad Republičkog sekretarijata za javne politike usko povezan sa reformama nauke, obrazovanja i investicione politike.

Predstavnik RSJP predstavio je prezentaciju na temu Trenutno stanje i potencijali inovacionog preduzetništva u Srbiji, dok je predstavnik Svetske banke na osnovu izraljene studije „Program reformi u oblasti inovacija i preduzetništva u Srbiji“, izdvojio četiri ključne teme (konkurencija, obrazovanje odnosno ljudski kapital, finansiranje i istraživanja) i otvorio diskusiju. Nakon toga, održan je Panel na kome su predstavnici privrede (start appreduzeća) otvoreno govorili na sledeće teme: 1. obrazovanje 2. investiranje i poslovna podrška 3. saradnja nauke i privrede 4. saradnja start ap preduzeća i velikih kompanija 4. poslovno okruženje i uloga države.

Sva izlaganja izazvala su značajno interesovanje učesnika, konstruktivnu diskusiju i komentare prisutnih predstavnika ministarstava, NT parka Zvezdara, međunarodnih institucija i predstavnika privrede.

Republički sekretarijat za javne politike je inicijator skupa jer je prepoznat značaj i potencijal startap kompanija, odnosno inovacionog preduzetništva u reformskom procesu u Srbiji, kao i značaj dijaloga svih relevantnih institucija u procesu definisanja javne politike. Ova praksa će biti nastavljena i dalje, u smislu organizovanja radionica, panela i okruglih stolova, radi prikupljanja podataka u što širem konsultativnom procesu.

Prezenataciju sa održane radionice možete preuzeti ovde.