Održana peta sednica međuresornog radnog tela za planiranje

06 / 02 / 2018

Peta sednice Međuresornog radnog tela za planiranje, praćenje i koordinaciju politika u oblasti konkurentnosti i zapošljavanja održana je 10. avgusta 2016. godine.

Razmatran je Nacrt izveštaja o napretku Projekta Svetske Banke za unapređenje konkurentnosti i zapošljavanja za period 1.januar-30.jun 2016. godine, u okviru predviđenog ciklusa izveštavanja.  Svrha Izveštaja je da se odgovori na zahteve Banke koji se odnose na ostvarivanje prethodno definisanih rezultata kao  uslova za isplatu sredstava zajma kao i da omogući izveštavanje Vlade RS i javnosti kroz objavljivanje izveštaja.

Uz sugestije i komentare koji će unaprediti prikaz postignutih rezultata i aktivnosti dobijenim na ovoj sednici, učesnici Projekta u koordinaciji sa Republičkim sekretarijatom za javne politike i Svetskom Bankom, pripremiće finalni Izveštaj do kraja avgusta 2016 godine.  Na sledećoj sednici, planiranoj za kraj avgusta Vladinog Radnog tela zaduženog za praćenje reformi u ovim oblastima, biće usvojen konačan Izveštaj o napretku, čime će biti završen polugodišnji presek postignutih aktivnosti.

Učesnici sednice su upoznati sa rizicima koji će u narednom periodu predstavljati izazov za postizanje rezultata u planiranim reformama.