Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Одржана пета седница међуресорног радног тела за планирање

06 / 02 / 2018

Пета седнице Међуресорног радног тела за планирање, праћење и координацију политика у области конкурентности и запошљавања одржана је 10. августа 2016. године.

Разматран је Нацрт извештаја о напретку Пројекта Светске Банке за унапређење конкурентности и запошљавања за период 1.јануар-30.јун 2016. године, у оквиру предвиђеног циклуса извештавања.  Сврха Извештаја је да се одговори на захтеве Банке који се односе на остваривање претходно дефинисаних резултата као  услова за исплату средстава зајма као и да омогући извештавање Владе РС и јавности кроз објављивање извештаја.

Уз сугестије и коментаре који ће унапредити приказ постигнутих резултата и активности добијеним на овој седници, учесници Пројекта у координацији са Републичким секретаријатом за јавне политике и Светском Банком, припремиће финални Извештај до краја августа 2016 године.  На следећој седници, планираној за крај августа Владиног Радног тела задуженог за праћење реформи у овим областима, биће усвојен коначан Извештај о напретку, чиме ће бити завршен полугодишњи пресек постигнутих активности.

Учесници седнице су упознати са ризицима који ће у наредном периоду представљати изазов за постизање резултата у планираним реформама.