Održana osma sednica međuresornog radnog tela za planiranje

06 / 02 / 2018

Osma sednica MRT-a održana je 28.oktobra 2016, kao tematska sednica, posvećena uspostavljanu sistema planiranja, monitoringa i koordinacije javnih politika.

Naglašeno je da uspostavljanje ovog sistema čini važan sastavni deo Projekta za unapređenje konkurentnosti i zapošljavanja, koji Republika Srbija  realizuje uz podršku Svetske banke, što je istovremeno i  osnovna uloga Republičkog sekretarijata za javne politike u sistemu državne uprave.

Sistem uspostavljana planiranja, monitoringa i koordinacije biće testiran na modelu  u ministarstvima – učesnicima u Projektu za unapređenje konkurentnosti i zapošljavanja na osnovu definisanog seta pitanja i intervjuisanja nosilaca konkretnih aktivnosti. Postojeći sistem se testira sa aspekta uticaja, odnosno analize efekata, a prve dijagnoze stanja očekuju se do kraja godine.

Kako su tri reforme koje se sprovode na Projektu za unapređenje konkurentnosti i zapošljavanja ključne reforme za povećanje konkurentnosti i deo su širih društvenih reformi sadržanih u Programu ekonomskih reformi Vlade 2016-2018 i Akcionom planu rada Vlade kao krovnom dokumentu, fokus u narednom periodu treba da bude na ostvarivanju planiranih  rezultata Projekta, dok sistem  za planiranje, praćenje i koordinaciju treba da služi u tu svrhu.  Dogovoreno je da proces testiranja modela bude sporveden na način koji ne usporava dostizanje rezultata.