Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Одржана осма седница међуресорног радног тела за планирање

06 / 02 / 2018

Осма седница МРТ-а одржана је 28.октобра 2016, као тематска седница, посвећена успостављану система планирања, мониторинга и координације јавних политика.

Наглашено је да успостављање овог система чини важан саставни део Пројекта за унапређење конкурентности и запошљавања, који Република Србија  реализује уз подршку Светске банке, што је истовремено и  основна улога Републичког секретаријата за јавне политике у систему државне управе.

Систем успостављана планирања, мониторинга и координације биће тестиран на моделу  у министарствима – учесницима у Пројекту за унапређење конкурентности и запошљавања на основу дефинисаног сета питања и интервјуисања носилаца конкретних активности. Постојећи систем се тестира са аспекта утицаја, односно анализе ефеката, а прве дијагнозе стања очекују се до краја године.

Како су три реформе које се спроводе на Пројекту за унапређење конкурентности и запошљавања кључне реформе за повећање конкурентности и део су ширих друштвених реформи садржаних у Програму економских реформи Владе 2016-2018 и Акционом плану рада Владе као кровном документу, фокус у наредном периоду треба да буде на остваривању планираних  резултата Пројекта, док систем  за планирање, праћење и координацију треба да служи у ту сврху.  Договорено је да процес тестирања модела буде спорведен на начин који не успорава достизање резултата.