Održana nacionalna konferencija

06 / 02 / 2018

Republički sekretarijat za javne politike i projekat PERFORM, u saradnji sa Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja organizovao je Nacionalnu konferenciju „Iskustva kreiranja javnih politika zasnovanih na podacima i činjenicama“.

Predstavljena su iskustva, izazovi i potrebe stečene sprovođenjem pilot projekata (evidence-based policy making), podržanih kroz projekat PERFORM i uz sufinansiranje Tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije. Izradom studija i analiza za  Ministartvo privrede, Ministarstvo kulture i informisanja, Ministarstvo omladine i sporta i Komisiju za zaštitu konkurencije – najavljena je poslednja faza koja se odnosi na primenu nalaza istraživanja. Četiri dobijene analize zasnovane na obrađenim podacima i činjenicama biće osnova za kreiranje javnih politika ili propisa u ovim oblastima.

Kroz dva panela i konstruktivnu diskusiju, konferencija je imala za cilj da predstavi specifičnosti metodološkog pristupa radu na pilot projektima, koji je rezultirao direktnom saradnjom istraživača iz oblasti društvenih nauka i donosilaca odluka.

Konstatovana je neophodnost sistemskih promena u uspostavljanju sistema kreiranja javnih politika na bazi činjenica,  kao i sistemski pristup jačanju saradnje organa javne uprave i naučno istraživačke zajednice u sveobuhvatnom procesu reforme javne uprave.

Uz aktivno učešće prisutnih u otvorenoj diskusiji, razmotrena su brojna pitanja o saradnji javne uprave i naučnoistraživačke zajednice, mogućnostima za njeno unapređenje i primenu iskustava dobre prakse ostvarene u radu na pilot projektima.

Poseban akcenat stavljen je na buduću upotrebu nalaza studija i analiza za potrebe donošenja i sprovođenja javnih poliika. Predstavljene su smernice za uspešnu primenu principa „donošenje odluka zasnovanih na podacima i činjenicama“ i aktivnijeg uključivanja naučnoistraživačke zajednice u ovaj proces.  Svi učesnici su pozvani da u narednom periodu iznesu svoje predloge.