Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Одржана национална конференција

06 / 02 / 2018

Републички секретаријат за јавне политике и пројекат PERFORM, у сарадњи са Министарством просвете, науке и технолошког развоја организовао је Националну конференцију „Искуства креирања јавних политика заснованих на подацима и чињеницама“.

Представљена су искуства, изазови и потребе стечене спровођењем пилот пројеката (еvidence-based policy making), подржаних кроз пројекат PERFORM и уз суфинансирање Тима за социјално укључивање и смањење сиромаштва Владе Републике Србије. Израдом студија и анализа за  Министартво привреде, Министарство културе и информисања, Министарство омладине и спорта и Комисију за заштиту конкуренције – најављена је последња фаза која се односи на примену налаза истраживања. Четири добијене анализе засноване на обрађеним подацима и чињеницама биће основа за креирање јавних политика или прописа у овим областима.

Кроз два панела и конструктивну дискусију, конференција је имала за циљ да представи специфичности методолошког приступа раду на пилот пројектима, који је резултирао директном сарадњом истраживача из области друштвених наука и доносилаца одлука.

Констатована је неопходност системских промена у успостављању система креирања јавних политика на бази чињеница,  као и системски приступ јачању сарадње органа јавне управе и научно истраживачке заједнице у свеобухватном процесу реформе јавне управе.

Уз активно учешће присутних у отвореној дискусији, размотрена су бројна питања о сарадњи јавне управе и научноистраживачке заједнице, могућностима за њено унапређење и примену искустава добре праксе остваренe у раду на пилот пројектима.

Посебан акценат стављен је на будућу употребу налаза студија и анализа за потребе доношења и спровођења јавних полиика. Представљене су смернице за успешну примену принципа „доношење одлука заснованих на подацима и чињеницама“ и активнијег укључивања научноистраживачке заједнице у овај процес.  Сви учесници су позвани да у наредном периоду изнесу своје предлоге.