Održana konstitutivna sednica međuresornog radnog tela za planiranje

06 / 02 / 2018

Republički sekretarijat za javne politike organizovao je održavanje konstitutivne sednice Međuresornog Radnog tela za planiranje, praćenje i koordinaciju politika u oblasti konkurentnosti i zapošljavanja.

Ovo radno telo osnovano je  Odlukom Vlade 14. januara 2016. godine, sa ciljem  podrške reformama koje se finansiraju iz zajma koji  su ugovorile Republika Srbija  i Međunarodna banka za obnovu i razvoj u iznosu od 100 milina dolara.

Opšti, razvojni cilj Projekta je poboljšanje efikasnosti i koordinacije odabranih javnih programa radi ublažavanja ograničenja za konkurentnost i stvaranje radnih mesta, uključujući ulaganja i promociju izvoza, inovacije, aktivne mere zapošljavanja, posredovanje na tržištu rada, aktiviranje korisnika socijalne pomoći i njihov prelazak u formalne poslove. Projekat se fokusira na ciljani skup ostvarivih reformi postojećih politika, kao i na efikasnost njihovog sprovođenja, a koje su identifikovane kao ključni pokretači konkurentnosti i stvaranja radnih mesta na osnovu analiza Banke, kao i drugih relevantnih analiza.

Međuresorno Radno telo ima zadatak da sprovodi i usmerava aktivnosti i rezultate u cilju uspešne realizacije reformi u ovoj oblasti,  određenih  na osnovu prioriteta Vlade Republike Srbije i postojećih programa Svetske banke.

Članovi Radnog tela i učesnici projekta su Ministarstvo privrede, Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja sa Nacionalnom službom za zapošljavanje, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja u koordinaciji sa Fondom za inovacionu delatnost, Ministarstvo finansija, Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave i Republički sekretarijat za javne politike. RSJP ima ulogu centralne koordinacije Projekta i ujedno predsedava Radnim telom.

Na konstitutivnoj sednici, usvojen je Poslovnik ovog Radnog tela i Izveštaji koji će biti upućeni Svetskoj banci, o realizaciji pokazatelja  učinka, odnosno dogovorenih obaveza u 2015. godini. Dogovoreni su i dalji koraci u realizaciji projektnih aktivnosti.

Predsedavajuća sednicom Jasna Atanasijević – v.d  direktora Republičkog sekretarijata za javne politike, izrazila je očekivanje da će  sednice Radnog tela ubuduće biti ne samo formalni susreti već i  forum za unapređenje ideja, horizontalne koordinacije i partnerstva u najboljem izboru javnih politika, kako bi se reforme u oblasti konkurentnosti  i zapošljavanja uspešno sprovele.