Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Одржана конститутивна седница међуресорног радног тела за планирање

06 / 02 / 2018

Републички секретаријат за јавне политике организовао је одржавање конститутивне седнице Међуресорног Радног тела за планирање, праћење и координацију политика у области конкурентности и запошљавања.

Ово радно тело основано је  Одлуком Владе 14. јануара 2016. године, са циљем  подршке реформама које се финансирају из зајма који  су уговориле Република Србија  и Међународна банка за обнову и развој у износу  од 100 милина долара.

Општи, развојни циљ Пројекта је побољшање ефикасности и координације одабраних јавних програма ради ублажавања ограничења за конкурентност и стварање радних места, укључујући улагања и промоцију извоза, иновације, активне мере запошљавања, посредовање на тржишту рада, активирање корисника социјалне помоћи и њихов прелазак у формалне послове. Пројекат се фокусира на циљани скуп остваривих реформи постојећих политика, као и на ефикасност њиховог спровођења, а које су идентификоване као кључни покретачи конкурентности и стварања радних места на основу анализа Банке, као и других релевантних анализа.

Међуресорно Радно тело има задатак да спроводи и усмерава активности и резултате у циљу успешне реализације реформи у овој области,  одређених  на основу приоритета Владе Републике Србије и постојећих програма Светске банке.

Чланови Радног тела и учесници пројекта су Министарство привреде, Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања са Националном службом за запошљавање, Министарство просвете, науке и технолошког развоја у координацији са Фондом за иновациону делатност, Министарство финансија, Министарство државне управе и локалне самоуправе и Републички секретаријат за јавне политике. РСЈП има улогу централне координације Пројекта и уједно председава Радним телом.

На конститутивној седници, усвојен је Пословник овог Радног тела и Извештаји који ће бити упућени Светској банци, о реализацији показатеља  учинка, односно договорених обавеза у 2015. години. Договорени су и даљи кораци у реализацији пројектних активности.

Председавајућа седницом Јасна Атанасијевић – в.д  директора Републичког секретаријата за јавне политике, изразила је очекивање да ће  седнице Радног тела убудуће бити не само формални сусрети већ и  форум за унапређење идеја, хоризонталне координације и партнерства у најбољем избору јавних политика, како би се реформе у области конкурентности  и запошљавања успешно спровеле.