Održana konstitutivna sednica međuresorne radne grupe za sprovođenje UN agende

06 / 02 / 2018

Na prvoj konstitutivnoj sednici Međuresorne radne grupe za sprovođenje Agende Ujedinjenih nacija o održivom razvoju do 2030. godine, potpredsednica Vlade Republike Srbije i ministarka državne uprave i lokalne samouprave Kori Udovički, naglasila je aktivnu ulogu naše zemlje u formulisanju Agende UN, kao i značaj ovog procesa.

Globalne ciljeve treba prilagoditi specifičnostima našeg društva i obezbediti mehanizme za njihovo praćenje sprovođenja kroz prioritetne ciljeve Srbije.

Od Međuresorne radne grupe, u čijem sastavu učestvuje i Republički sekretarijat za javne politike, se očekuje usvajanje vizije održivog razvoja i definisanje sektorskih politika usmerenih na ostvarivanje specijalnih ciljeva.

Potpredsednica Vlade je naglasila da se prioritetni ciljevi moraju koordinisati i sprovoditi u saglasnosti sa svime što uprava radi.

Predstavnici  UN u Srbiji  smatraju velikim uspehom formiranje radne grupe kojom je zvanično započet proces definisanja i nacionalizacije ciljeva održivog razvoja za Srbiju u skladu sa Agendom UN.  Istaknuto je da je ovaj proces u potpunosti kompatibilan sa procesom pristupanja EU,  i da ne treba postavljati nove prioritete Vlade u ovim oblastima, već konkretizovati postojeće.

U diskusiji je istaknuto da je neophodno izbeći nepotrebno gomilanje strategija, kao i da je potrebno da postoji jedna krovna, i da se koristi sva već postojeća dokumenta za realizaciju i praćenje strateških ciljeva održivog razvoja.