Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Одржана конститутивна седница међуресорне радне групе за спровођење УН агенде

06 / 02 / 2018

На првој конститутивној седници Међуресорне радне групе за спровођење Агенде Уједињених нација о одрживом развоју до 2030. године, потпредседница Владе Републике Србије и министарка државне управе и локалне самоуправе Кори Удовички, нагласила је активну улогу наше земље у формулисању Агенде УН, као и значај овог процеса.

Глобалне циљеве треба прилагодити специфичностима нашег друштва и обезбедити механизме за њихово праћење спровођења кроз приоритетне циљеве Србије.

Од Међуресорне радне групе, у чијем саставу учествује и Републички секретаријат за јавне политике, се очекује усвајање визије одрживог развоја и дефинисање секторских политика усмерених на остваривање специјалних циљева.

Потпредседница Владе је нагласила да се приоритетни циљеви морају координисати и спроводити у сагласности са свиме што управа ради.

Представници  УН у Србији  сматрају великим успехом формирање радне групе којом је званично започет процес дефинисања и национализације циљева одрживог развоја за Србију у складу са Агендом УН.  Истакнуто је да је овај процес у потпуности компатибилан са процесом приступања ЕУ,  и да не треба постављати нове приоритете Владе у овим областима, већ конкретизовати постојеће.

У дискусији је истакнуто да је неопходно избећи непотребно гомилање стратегија, као и да је потребно да постоји једна кровна, и да се користи сва већ постојећа документа за реализацију и праћење стратешких циљева одрживог развоја.